Georgios GEORGIOU : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-10-2007 / 09-10-2007 : gruppen Självständighet/Demokrati - Ledamot
 • 10-10-2007 / 06-07-2009 : gruppen Självständighet/Demokrati - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 01-10-2007 / 06-07-2009 : Laikos Orthodoxos Synagermos - G. Karatzaferis (Grekland)

Vice ordförande 

 • 21-11-2007 / 06-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Ledamot 

 • 22-10-2007 / 20-11-2007 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Iran
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för EU-Medelhavsområdet

Suppleant 

 • 11-10-2007 / 06-07-2009 : Budgetutskottet
 • 11-10-2007 / 06-07-2009 : Utskottet för framställningar

all-activities 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.