Marie-Hélène GILLIG : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti socialiste (Frankrike)

Vice ordförande 

 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Ledamot 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Malta
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och Mercosur
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet

Suppleant 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Malta

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om leveransen av livsmedel till godkända välgörenhetsorganisationer som arbetar för genomförandet av Europeiska unionens program för livsmedelsbistånd till de allra fattigaste  
- P5_DCL(2004)0011 - Bortfaller  
Marie-Thérèse HERMANGE , Marie-Hélène GILLIG , Joseph DAUL , Giorgio LISI , Georges GAROT  
Ingiven : 20-02-2004
Frist : 06-05-2004
Antal undertecknare : 194 - 06-05-2004
Skriftlig förklaring om utkontraktering (utlandsplacering) av europeiska arbetstillfällen till Asien, Afrika och Sydamerika  
- P5_DCL(2004)0005 - Bortfaller  
Claude MORAES , Stephen HUGHES , Imelda Mary READ , Marie-Hélène GILLIG , Alejandro CERCAS  
Ingiven : 04-02-2004
Frist : 04-05-2004
Antal undertecknare : 71 - 04-05-2004