María Antonia AVILÉS PEREA : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Spanien)

Ledamot 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen för förbindelserna med palestinska lagstiftande rådet
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Budgetkontrollutskottet
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet

Suppleant 

 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 29-03-2004 / 21-04-2004 : Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128