William ABITBOL : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 20-07-1999 / 14-03-2001 : Gruppen Unionen för nationernas Europa - Ledamot
  • 15-03-2001 / 19-07-2004 : Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa - Ledamot

Nationella partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Frankrike)

Vice ordförande 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för konstitutionella frågor

Ledamot 

  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz, Island och Norge
  • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa

Suppleant 

  • 21-07-1999 / 14-03-2001 : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128