Koldo GOROSTIAGA ATXALANDABASO : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 21-07-1999 / 19-07-2004 : Grupplösa

Nationella partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euskal Herritarrok (Spanien)

Ledamot 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen för förbindelserna med Centralamerika och Mexiko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med Centralamerika och Mexiko
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet

Suppleant 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 17-01-2002 / 11-03-2003 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 12-03-2003 / 19-07-2004 : Utskottet för utveckling och samarbete

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128