Ioannis AVEROFF : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Nea Dimokratia (Grekland)

Ledamot 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Budgetutskottet
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien
 • 30-05-2001 / 14-01-2002 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Budgetutskottet
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien

Suppleant 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Rumänien
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Budgetkontrollutskottet
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Rumänien

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om förslaget till rådets beslut om att anslå medel till Grekland för att minska ränteutgifterna för EIB-lån till återuppbyggnad av den region som ödelades av jordbävningen i september 1999 - budgetutskottet  
- A5-0322/2000 -  
-
BUDG 
Betänkande om resultaten av medlingen om rådets gemensamma inställning inför antagandet av rådets förordning om budgetdisciplin - budgetutskottet  
- A5-0223/2000 -  
-
BUDG 
Betänkande om förslag till rådets förordning om budgetdisciplin - budgetutskottet  
- A5-0055/1999 -  
-
BUDG 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR  
- B5-0089/1999  

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128