Konstantinos ALYSSANDRAKIS : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Kommounistiko Komma Elladas (Grekland)

Vice ordförande 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Cypern
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Cypern

Ledamot 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

Suppleant 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tillfälligt utskott för humangenetik och annan ny teknik inom den moderna medicinen
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Ungern

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Kuba  
- P5_CRE(2004)04-22(9)  
Kuba  
- P5_CRE(2004)04-22(9)  

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet , Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén" Nästa steg i radiospektrumpolitiken - Resultat från det offentliga samrådet om grönboken" - utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi  
- A5-0122/2000 -  
-
ITRE 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Proposition de résolution article 50 au nom du groupe GUE/NGL FR  
- B5-0137/2003  

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128