Elspeth ATTWOOLL : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (Förenade kungariket)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (Förenade kungariket)

Vice ordförande 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriutskottet

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Utskottet för regional utveckling
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för regional utveckling
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Kanada

Suppleant 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om lika erkännande av civila partnerskap  
- P6_DCL(2008)0076 - Bortfaller  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Ingiven : 22-09-2008
Frist : 15-01-2009
Antal undertecknare : 160 - 16-01-2009
Skriftlig förklaring om drivgarnsfiske efter lax till havs  
- P6_DCL(2005)0063 - Bortfaller  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Ingiven : 24-10-2005
Frist : 24-01-2006
Antal undertecknare : 61 - 24-01-2006
Skriftlig förklaring om rättigheter för utländska lektorer (”lettori”) vid italienska universitet  
- P6_DCL(2005)0046 - Bortfaller  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Ingiven : 12-09-2005
Frist : 12-12-2005
Antal undertecknare : 26 - 12-12-2005

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.