Jill EVANS : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Plaid Cymru - Party of Wales (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för regional utveckling
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Palestina

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för transport och turism

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring