Gian Paolo GOBBO : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 08-11-2006 / 12-12-2006 : Grupplösa
  • 13-12-2006 / 22-06-2008 : Gruppen Unionen för nationernas Europa - Ledamot

Nationella partier 

  • 08-11-2006 / 22-06-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Italien)

Ledamot 

  • 31-01-2007 / 22-06-2008 : Utskottet för transport och turism
  • 15-03-2007 / 22-06-2008 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko

Suppleant 

  • 31-01-2007 / 22-06-2008 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 25-04-2007 / 22-06-2008 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

all-activities 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om Kinas oacceptabla inblandning i Italiens angelägenheter och om risken för att den kinesiska maffian infiltrerar Europa  
- P6_DCL(2007)0049 - Bortfaller  
Mario BORGHEZIO , Gian Paolo GOBBO , Francesco Enrico SPERONI  
Ingiven : 09-05-2007
Frist : 14-09-2007
Antal undertecknare : 15 - 14-09-2007

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.