Generoso ANDRIA : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot

Nationella partier 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Forza Italia (Italien)

Ledamot 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 06-10-2000 / 14-01-2002 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 • 05-09-2002 / 19-07-2004 : Budgetkontrollutskottet

Suppleant 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Budgetkontrollutskottet
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 17-01-2002 / 04-09-2002 : Budgetkontrollutskottet

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om förslaget til rådets förordning om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medelmsstaters detalningsbalans - utskottet för ekonomi och valutafrågor  
- A5-0269/2001 -  
-
ECON 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Burma  
- E-0099/2004 - Kommissionen  

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om handel med hund- och kattskinn  
- P5_DCL(2002)0001 - Bortfaller  
Generoso ANDRIA , Francesco FIORI , Charles TANNOCK , Monica FRASSONI , Fiorella GHILARDOTTI  
Ingiven : 16-01-2002
Frist : 16-04-2002
Antal undertecknare : 128 - 16-04-2002