Rapisardo ANTINUCCI : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-06-2008 / 13-07-2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 17-06-2008 / 18-06-2008 : Uniti nell'Ulivo (Italien)
  • 19-06-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Italien)

Ledamot 

  • 07-07-2008 / 13-07-2009 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Suppleant 

  • 04-07-2008 / 13-07-2009 : Utskottet för regional utveckling

all-activities 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.