Aart GEURTSEN : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Liberala och demokratiska gruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederländerna)

Ledamot 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Utskottet för rättsliga frågor
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Utskottet för valprövning