Alfons GOPPEL : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Tyskland)

Ordförande 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Delegationen för förbindelserna med Österrike

Ledamot 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Utskottet för rättsliga frågor