Alain Y.M. GILLOT : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-07-1979 / 30-09-1980 : Gruppen Europeiska progressiva demokrater - Ledamot

Nationella partier 

  • 17-07-1979 / 30-09-1980 : Défence des intérêts de la France en Europe (Frankrike)

Ledamot 

  • 20-07-1979 / 30-09-1980 : Utskottet för rättsliga frågor