Volkmar GABERT : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Socialistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Ledamot 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Budgetkontrollutskottet
  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Utskottet för transport
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Delegationen till det blandade utskottet Europaparlamentet-Portugals parlament