Giorgio AMENDOLA : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-07-1979 / 05-06-1980 : Gruppen kommunister och deras samarbetspartner - Ordförande

Nationella partier 

  • 17-07-1979 / 05-06-1980 : Partito comunista italiano (Italien)

Ledamot 

  • 19-07-1979 / 05-06-1980 : Utskottet för politiska frågor