Gustave ANSART : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-07-1979 / 27-09-1981 : Gruppen kommunister och deras samarbetspartner - Vice ordförande

Nationella partier 

  • 17-07-1979 / 27-09-1981 : Parti communiste français (Frankrike)

Ledamot 

  • 19-07-1979 / 27-09-1981 : Utskottet för politiska frågor