Vincent F.M. ANSQUER : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Gruppen Europeiska progressiva demokrater - Ledamot

Nationella partier 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Défence des intérêts de la France en Europe (Frankrike)

Ordförande 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna

Ledamot 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Budgetutskottet