Mechthild von ALEMANN : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Liberala och demokratiska gruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Freie Demokratische Partei (Tyskland)

Vice ordförande 

  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Tillfälliga undersökningskommittén om kvinnans situation i Europa
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Delegationen till det blandade utskottet Europaparlamentet-Spaniens parlament (Cortes)

Ledamot 

  • 19-07-1979 / 01-09-1981 : Utskottet för energi och forskning
  • 10-12-1979 / 14-04-1980 : Utskottet för ungdomsfrågor, kultur, utbildning, information och sport
  • 01-09-1981 / 23-07-1984 : Utskottet för transport