Mechthild von ALEMANN : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Liberala och demokratiska reformistgruppen - Vice ordförande

Nationella partier 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Freie Demokratische Partei (Tyskland)

Ledamot 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för socialfrågor, sysselsättning och arbetsmiljö
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för transport och turism
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen för förbindelserna med Jugoslavien
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bulgarien och Rumänien
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för socialfrågor, sysselsättning och arbetsmiljö
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bulgarien och Rumänien
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bulgarien och Rumänien