Susanna AGNELLI : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-07-1979 / 01-10-1981 : Liberala och demokratiska gruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 17-07-1979 / 01-10-1981 : Partito repubblicano italiano (Italien)

Ledamot 

  • 19-07-1979 / 01-10-1981 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser