Georgios ALEXIADIS : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 16-11-1982 / 23-07-1984 : Grupplösa

Nationella partier 

  • 16-11-1982 / 23-07-1984 : Komma Proodevtikon (Grekland)

Ledamot 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Utskottet för ungdomsfrågor, kultur, utbildning, information och sport