Nicolas ALFONSI : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-09-1981 / 23-07-1984 : Socialistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-09-1981 / 23-07-1984 : Mouvement des Radicaux de Gauche (Frankrike)

Ledamot 

  • 09-03-1982 / 23-07-1984 : Utskottet för rättsliga frågor
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Östeuropa