Alin Lucian ANTOCHI : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 21-01-2009 / 13-07-2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 21-01-2009 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Rumänien)

Vice ordförande 

  • 11-02-2009 / 13-07-2009 : Utskottet för rättsliga frågor

Ledamot 

  • 05-02-2009 / 10-02-2009 : Utskottet för rättsliga frågor
  • 05-02-2009 / 13-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien

Suppleant 

  • 03-02-2009 / 13-07-2009 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 03-02-2009 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet

all-activities 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.