Pietro ADONNINO : 1:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot

Nationella partier 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Democrazia cristiana (Italien)

Vice ordförande 

  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Utskottet för arbetsordningen och framställningar

Ledamot 

  • 20-07-1979 / 20-01-1982 : Utskottet för arbetsordningen och framställningar
  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Budgetutskottet
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Delegationen för förbindelserna med Japan