Helmut SCHOLZ : Hem 

Ledamot 

Utskottet för internationell handel 
Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien 
Delegationen för förbindelserna med Vitryssland 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Suppleant 

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Senaste aktiviteter 

Kontakt