János ÁDER : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 09-05-2012 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Ungern)

Vice ordförande 

  • 23-01-2012 / 09-05-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 28-02-2010 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring att förbättra åtgärderna för att förebygga olyckor och utkräva miljöansvar i utvinningsindustrin  
- P7_DCL(2010)0100 - Bortfaller  
Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI  
Ingiven : 13-12-2010
Frist : 24-03-2011
Antal undertecknare : 99 - 24-03-2011

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen