Sven GIEGOLD : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté 

Ledamot 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Suppleant 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt