Nick GRIFFIN : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupplösa

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : British National Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring Skriftlig förklaring angående oro över markegendomar som konfiskerats och förstörts med åberopande av den spanska kustlagen  
- P7_DCL(2010)0045 - Bortfaller  
Nick GRIFFIN , Andrew Henry William BRONS  
Ingiven : 14-06-2010
Frist : 14-10-2010
Antal undertecknare : 14 - 15-10-2010

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part