Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Ledamot 

Utskottet för transport och turism 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 
Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön 

Senaste aktiviteter 

Kontakt