Roberto GUALTIERI : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Partito Democratico (Italien)

Ordförande 

  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien
  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Utskottsordförandekonferensen

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Utskottet för rättsliga frågor
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring