Eider GARDIAZABAL RUBIAL : Hem 

Ledamot 

Budgetutskottet 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Suppleant 

Budgetkontrollutskottet 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland 

Senaste aktiviteter 

Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern (B9-0032/2020) ES  
 
Skriftliga förklaringar 
Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (B9-0047/2020) ES  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt