Magdi Cristiano ALLAM : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 13-12-2011 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 14-12-2011 / 26-01-2012 : Gruppen Frihet och demokrati i Europa - Vice ordförande/Ledamot av presidiet
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Gruppen Frihet och demokrati i Europa - Vice ordförande/Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 01-06-2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italien)
 • 02-06-2010 / 30-06-2014 : "Io amo l'Italia" (Italien)

Vice ordförande 

 • 17-09-2009 / 24-04-2012 : Delegationen för förbindelserna med Israel

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för transport och turism
 • 25-04-2012 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Israel

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 31-01-2012 / 28-03-2012 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

all-activities 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om skyddet av minderårigas rätt att upprätthålla en god relation med bägge föräldrarna, även i fall då dessa är lagligen separerade eller skilda  
- P7_DCL(2013)0019 - Bortfaller  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Ingiven : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal undertecknare : 54 - 23-01-2014
Skriftlig förklaring om bekämpningen av gestationsdiabetes  
- P7_DCL(2013)0010 - Bortfaller  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Ingiven : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal undertecknare : 65 - 10-12-2013
Skriftlig förklaring om behovet av att överge euron och återgå till de nationella valutorna  
- P7_DCL(2012)0015 - Bortfaller  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Ingiven : 12-03-2012
Frist : 14-06-2012
Antal undertecknare : 28 - 14-06-2012

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen