Magdalena ALVAREZ : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Utskottet för transport och turism
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
  • 08-10-2009 / 15-07-2010 : Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen
  • 14-12-2009 / 15-07-2010 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön
  • 02-12-2009 / 15-07-2010 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen