Pino ARLACCHI : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Italien)
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italien)

Vice ordförande 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 17-11-2010 : Utskottet för internationell handel
 • 16-09-2009 / 17-11-2010 : Delegationen för förbindelserna med Iran
 • 27-01-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för utveckling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utveckling

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru  
- DEVE_AD(2012)489441 -  
-
DEVE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE om budgetkontroll av EU:s ekonomiska bistånd till Afghanistan  
- AFET_AD(2011)472239 -  
-
AFET 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen