Charalampos ANGOURAKIS : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Communist Party of Greece (Grekland)

Vice ordförande 

  • 20-01-2010 / 12-05-2014 : Delegationen för förbindelserna med Indien

Ledamot 

  • 11-11-2009 / 19-01-2010 : Delegationen för förbindelserna med Indien
  • 11-11-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för regional utveckling
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Utskottet för regional utveckling

Suppleant 

  • 04-11-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Utskottet för utrikesfrågor
  • 31-01-2013 / 12-05-2014 : Utskottet för framställningar

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över framtiden för regionala flygplatser och flygtjänster i EU  
- REGI_AD(2012)478364 -  
-
REGI 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen