Tim AKER : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Grupplösa
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 05-12-2018 : United Kingdom Independence Party (Förenade kungariket)
 • 06-12-2018 / 11-02-2019 : Thurrock Independents (Förenade kungariket)
 • 12-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för framställningar
 • 12-09-2016 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Suppleant 

 • 10-06-2015 / 28-08-2016 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 30-08-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

. – I abstained on this legislative report. Whilst I fully support – and want – visa-free access to the EU for UK nationals after we withdraw from the EU, alterations to the text by the European Council made this report impossible to support. The reason is that, without a mandate from Parliament, the Council added text to state that Gibraltar is a ʻcolonyʼ of the British Crown. This is not only factually incorrect, as Gibraltar is designated as a British Overseas Territory, but is also highly insulting to its people, who have, in two referendums, overwhelmingly voted to remain British. I also strongly objected to the procedures employed by the institutions to instigate this change, which included unjustly removing a British rapporteur from the report and refusing to allow a full debate or amendments to be tabled. For these reasons, and whilst I would have liked to support the report, I abstained.

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. – I voted against this legislation. Employment policies should be left entirely to the Member States. There is no need for EU involvement and this is a gross violation of the internal policies of the Member States.

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

. – I voted against this report as it is part of the mobility package. The mobility package has been rushed through committee and is in no way ready, and should not have been presented to Plenary.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen