Всички приоритети 

Последни приоритети 

banner        
Приоритет 

Приоритет 
Миграцията: общо предизвикателство 
Работата на Парламента относно даването на убежище, външните граници, миграцията 

Притокът на мигранти постави предизвикателство за ЕС. Научете за работата на Парламента във връзка с миграцията, граничния контрол и предоставянето на убежище.

Group Priorities TST_        
Приоритет 

Приоритет 
Политическите групи в ЕП представят визията си за бъдещето на Европа 
Приоритетите на политическите групи в Парламента 

Депутатите, които 200 млн. европейци избраха през май 2019 г., са организирани в седем политически групи. Научете повече за тях в нашата серия от видеоматериали.

Вижте също: