skip to content
 .

Europa-Huset

Europa-Parlamentets kontor i Danmark og Europa-Kommissionens Repræsentation er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række kommunikationssaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til almindeligt interesserede borgere og særlige målgrupper. Du kan løbende tilmelde dig Europa-Parlamentets arrangementer og Europa-Kommissionens arrangementer.

Eksterne partnere har mulighed for at ansøge om at låne lokalet i dagtimerne.

Europa-Parlamentets kontor kommunikerer om det politiske arbejde i Europa-Parlamentet og tilskynder borgerne til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet.

Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark agerer bindeled mellem Kommissionens hovedsæde i Bruxelles og Danmark: Det drejer sig om at kommunikere med danskerne om, hvad der foregår i Bruxelles og om at berette om danske forhold til Bruxelles.

EU InfoPoint er et fælles service- og informationscenter, der tilbyder hjælp og vejledning til at finde viden om den Europæiske Union. InfoPoint er åbent for personlig og telefonisk henvendelse mandag-fredag, kl. 10.00-16.00. Du kan ringe til EU InfoPoint på 33 17 05 52.