7. valgperiode
Udvalgs- formandskonferencen
Udvalg
6. valgperiode
Udvalgsformandskonferencen (6. valgper.)
Udvalg (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere midlertidige udvalg
Tidligere undersøgelsesudvalg
Arkiv over foranstaltninger

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

Udvalg 

Tidligere undersøgelsesudvalg

Europa-Parlamentet kan til enhver tid nedsætte midlertidige udvalg til at undersøge påstande om overtrædelser af Det Europæiske Fællesskabs retsakter eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af fællesskabsretten. Grundlaget for disse udvalgs sagsområder er bestemmelserne om vilkårene for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse, jf. forretningsordenens bilag VIII.

Nedenfor er der link til hjemmesiderne for alle de tidligere undersøgelsesudvalg, som Parlamentet har nedsat.