7. parlamentarni saziv
Konferencija predsjednika izaslanstva
Izaslanstva
6. parlamentarni saziv
Šesti saziv Konferencije predsjednika izaslanstava
Šesti saziv europskih izaslanstava
Šesti saziv izvaneuropskih izaslanstava
Miscellaneous
Pretraživanje dokumenata
Bivša izaslanstva
EU – Hrvatska

Dokumenti s plenarne sjedniceDokumenti s plenarne sjednice
Videosnimke rasprava s plenarne sjedniceVideosnimke rasprava s plenarne sjednice
PredsjednikPredsjednik
Glavni tajnikGlavni tajnik
Uskoro u odborimaUskoro u odborima
Think TankThink Tank

 Izaslanstva u parlamentarnim skupštinama
DACP  Izaslanstvo u Zajedničkoj skupštini AKP-a i EU-a Dokumenti sa sjednice
DMED  Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini UM-a Dokumenti sa sjednice
DEPA  Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta Dokumenti sa sjednice
DLAT  Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini Dokumenti sa sjednice
DNAT  NATO Dokumenti sa sjednice
 Zajednički parlamentarni odbori (ZPO)
DMAG  Magreb Dokumenti sa sjednice
DEEA  Švicarska, Norveška, ZPO EU-a i Islanda te ZPO EGP-a Dokumenti sa sjednice
D-HR  EU – Hrvatska Dokumenti sa sjednice
D-MK  EU – bivša jugoslavenska Republika Makedonija Dokumenti sa sjednice
D-TR  EU – Turska Dokumenti sa sjednice
D-CL  EU – Čile Dokumenti sa sjednice
D-MX  EU – Meksiko Dokumenti sa sjednice
DCAR  Cariforum – EU Dokumenti sa sjednice
 Odbori za parlamentarnu suradnju (OPS)
DSCA  Armenija, Azerbajdžan i Gruzija Dokumenti sa sjednice
D-MD  Moldova Dokumenti sa sjednice
D-RU  Rusija Dokumenti sa sjednice
D-UA  Ukrajina Dokumenti sa sjednice
DCAS  Kazahstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Mongolija Dokumenti sa sjednice
 Druga međuparlamentarna izaslanstva
D-ZA  Republika Južna Afrika Dokumenti sa sjednice
D-IQ  Irak Dokumenti sa sjednice
D-IL  Izrael Dokumenti sa sjednice
DARP  Arapski poluotok Dokumenti sa sjednice
DPLC  Palestinsko zakonodavno vijeće Dokumenti sa sjednice
DMAG  Magreb Dokumenti sa sjednice
DMAS  Mašrek Dokumenti sa sjednice
DPAP  Panafrički parlament Dokumenti sa sjednice
DSEE  Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo Dokumenti sa sjednice
D-BY  Bjelorusija Dokumenti sa sjednice
DEEA  Švicarska, Norveška, ZPO EU-a i Islanda te ZPO EGP-a Dokumenti sa sjednice
D-CA  Kanada Dokumenti sa sjednice
D-US  Sjedinjene Američke Države Dokumenti sa sjednice
DCAS  Kazahstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Mongolija Dokumenti sa sjednice
D-AF  Afganistan Dokumenti sa sjednice
DASE  Jugoistočna Azija, ASEAN Dokumenti sa sjednice
DANZ  Australija i Novi Zeland Dokumenti sa sjednice
D-IN  Indija Dokumenti sa sjednice
D-IR  Iran Dokumenti sa sjednice
DKOR  Korejski poluotok Dokumenti sa sjednice
D-CN  Narodna Republika Kina Dokumenti sa sjednice
D-JP  Japan Dokumenti sa sjednice
DSAS  Južna Azija Dokumenti sa sjednice
DCAM  Srednja Amerika Dokumenti sa sjednice
DAND  Andska zajednica Dokumenti sa sjednice
DMER  Mercosur Dokumenti sa sjednice