7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-CN

Folkerepublikken Kina

Kina

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Der har fundet møder sted mellem Europa-Parlamentet og Kinas Nationale Folkekongres siden 1980. Siden 2007 har disse interparlamentariske møder fundet sted to gange om året i Kina og EU. I Europa består disse møder af formelle møder i Bruxelles eller Strasbourg samt et besøg i et af EU's andre lande. I Kina finder de interparlamentariske møder sted i Beijing, og derefter besøger delegationen en af landets regioner.
 
Deltagerne i de interparlamentariske møder beskæftiger sig med det brede spektrum af politiske og økonomiske emner, der er af betydning for forholdet mellem EU og Kina.  Det nuværende retsgrundlag for forholdet er handels- og samarbejdsaftalen af 1985 mellem EF og Kina. Der er lagt op til forhandlinger om en partnerskabs- og samarbejdsaftale, der vil ajourføre den gamle aftale og indeholde en formel struktur for det strategiske forhold mellem de to parter. Det forventes, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen vil formalisere de interparlamentariske forbindelser mellem de to parter.