7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-HR

EU-Kroatien

Kroatien

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Den 29. oktober 2001 indgik De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater en stabiliserings- og associeringsaftale (SAA) med Kroatien.
 
En SAA indebærer, at de undertegnende parter i løbet af en overgangsperiode forpligter sig til at indgå i en formel associering med EU. Den stabiliserings- og associeringsproces, der blev iværksat i 1999 efter Kosovokonfliktens ophør, er EU's hovedbidrag til den politiske og økonomiske genrejsning af landene på Vestbalkan. Den skal munde ud i, at landene, når tiden er inde, kan integreres i EU.
 
Før ikraftrædelsesdatoen for SAA'en (1. februar 2005) besluttede Europa-Parlamentet den 10. marts 2004 og den 14. september 2004 at nedsætte en delegation til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien i forbindelse med indledningen af den sjette valgperiode. Artikel 9 i SAA fastslår følgende: Den politiske dialog på parlamentarikerplan finder sted i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg [...].
Kroatien ansøgte formelt om medlemskab af Den Europæiske Union i februar 2003. Efter at Kommissionen havde afgivet en positiv udtalelse, og der ved samlingen i Rådet (almindelige anliggender) i Luxembourg den 3. oktober 2005 blev truffet en enstemmig beslutning, indledtes tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien i oktober 2005.
Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU/Kroatien er sammensat af lige mange medlemmer af henholdsvis Europa-Parlamentet og det kroatiske parlament (Sabor). Det mødes to gange årligt, en gang i Kroatien og en gang på et af Europa-Parlamentets arbejdssteder. Ifølge den gængse praksis bliver repræsentanter for Kroatiens regering, det siddende EU-formandskab og Kommissionen indbudt til at tale på møderne i udvalget.