7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-IQ

Irak

Irak

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Der blev i februar 2008 oprettet en permanent ad hoc-delegation for forbindelserne med Irak med det formål at etablere en reel dialog mellem Europa-Parlamentet og det irakiske Repræsentanternes Råd. De to interparlamentariske møder, der blev afholdt i september 2008 (Bruxelles) og april 2009 (Strasbourg) var i høj grad medvirkende til at opretholde et fortsat samarbejde ved at skabe det nødvendige grundlag for åbne drøftelser om prioriterede spørgsmål, såsom: situationen for kvinder i Irak og familieretlige bestemmelser, sikkerhed og regionale spørgsmål, flygtninge og EU's samarbejdsbistand. Der lægges betydelig vægt på at fremme samarbejdet inden for uddannelse, sundhed og miljø, økonomi, investering og byggeri, olie, gas og energi samt parlamentarisk udvikling.
Ved Europa-Parlamentets beslutning af 6. maj 2009 fik delegationen status af Permanent Delegation for Forbindelserne med Irak med konstituerende møde den 30. september 2009.