7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-TR

EU-Tyrkiet

Tyrkiet

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Europa-Parlamentets Delegation til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet fungerer på grundlag af en associeringsaftale (Ankaraaftalen af 1963), en tillægsprotokol (protokollen om en toldunion af 1970) og adskillige parlamentsbeslutninger fra såvel Europa-Parlamentet som fra den tyrkiske nationalforsamling.
 
Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet er sammensat af lige mange medlemmer af henholdsvis Europa-Parlamentet og den tyrkiske nationalforsamling. Det mødes almindeligvis to gange årligt, en gang i Tyrkiet og en gang på et af Europa-Parlamentets arbejdssteder.
 
Siden indledningen af tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet på grundlag af Rådets beslutning af december 2004 har udvalget afholdt drøftelser om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet, ført kontrol med gennemførelsen af toldunionen og har navnlig fulgt fremskridtene i tiltrædelsesforhandlinger.
 
Repræsentanter for samarbejdsrådet, det siddende EU-formandskab, Kommissionen og den tyrkiske regering taler regelmæssigt på udvalgets møder.
 
Europa-Parlamentets Delegation til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet opretholder også regelmæssig kontakt til det tyrkiske civilsamfund.