7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-UA

Ukraine

Ukraine

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Europa-Parlamentets Delegation til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine fungerer på grundlag af den partnerskabs- og samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. marts 1998, og som udgør en fast ramme for udviklingen af det politiske og økonomiske samarbejde mellem de to parter.
 
Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine er sammensat af lige mange medlemmer af henholdsvis Europa-Parlamentet og det ukrainske Verkhovna Rada. Som en understregning af den strategiske betydning af de bilaterale forbindelser mødes udvalget to gange årligt, en gang på et af Europa-Parlamentets arbejdssteder og en gang i Ukraine.
 
Udvalget fører parlamentarisk kontrol med gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen, fungerer som et åbent forum for drøftelser om emner af gensidig interesse og har i de senere år været en vigtig drivkraft bag succesrige demokratiske reformer og markedsreformer i Ukraine samt landets tilnærmelse til EU.
 
Ud over møderne i udvalget afholder delegationen også regelmæssige møder for at drøfte vigtige udviklinger i forbindelserne mellem EU og Ukraine og for at udveksle synspunkter med Ukraines politiske ledere, medlemmer af landets parlament og regering såvel som repræsentanter for civilsamfundet.