7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

DARP

Arabiske Halvø

Saudi‑Arabien Bahrein De Forenede Arabiske Emirater Kuwait Oman Qatar Yemen

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Delegationen for forbindelserne med Den Arabiske Halvø gør det muligt for Europa-Parlamentet at opretholde forbindelserne med halvøens stater (Saudi-Arabien, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Yemen) og med Golfens Samarbejdsråd (GCC).
Delegationen blev oprettet i 1979, det år, hvor det første direkte valg til Europa-Parlamentet fandt sted, og dets arbejde er et udtryk for en udpræget interesse i demokratiseringsprocessen i regionen, særlig med stater med funktionelle parlamentariske instanser. Desuden gør delegationens missioner det muligt at fokusere på Parlamentets prioriteter, navnlig inden for menneskerettighedsområdet.
Delegationen følger endvidere forhandlingerne om frihandelsaftalen mellem EU og GCC på tæt hold. Aftalen har til formål at skabe en ny institutionel ramme for de handelsmæssige og politiske forbindelser mellem de to parter.