7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

DCAS

Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet

Kasakhstan Kirgisistan Usbekistan Tadsjikistan Turkmenistan Mongoliet

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Delegationen udsprang af den tidligere Delegation for Forbindelserne med Republikkerne i Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), der nedsatte en arbejdsgruppe for Centralasien i 1993. I 1994 blev der nedsat en Delegation for Forbindelserne med Centralasien og Mongoliet.
 
Der har været regelmæssige møder i De Parlamentariske Samarbejdsudvalg med Kasakhstan, Kirgisistan og Usbekistan siden 2000. De Parlamentariske Samarbejdsudvalg er en nøglefaktor i den partnerskabs- og samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. juli 1999, og som udgør rammen om forbindelserne mellem EU og de tre lande. En af De Parlamentariske Samarbejdsudvalgs vigtige opgaver er at kontrollere gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen. De har beføjelser til at anmode om oplysninger fra det samarbejdsråd, der fører tilsyn med, at aftalen overholdes. De Parlamentariske Samarbejdsudvalg kan også komme med henstillinger til Rådet.
 
Der finder regelmæssigt interparlamentariske møder sted med Mongoliet, Tadsjikistan og Turkmenistan, eftersom der ikke er indgået partnerskabs- og samarbejdsaftaler med disse tre lande.