Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-BY

Białoruś

Białoruś

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią ustanowiona w 1994 r. nie utrzymuje obecnie oficjalnych stosunków z parlamentem ani rządem reżimu białoruskiego. Wynika to z niepowodzeń w zakresie przeprowadzenia wolnych i sprawiedliwych wyborów, ustanowienia rządów prawa i poszanowania praw człowieka, jak również podstawowych swobód ludności białoruskiej.
 
Niemniej delegacja prowadzi czynny i bliski dialog z przedstawicielami demokratycznej opozycji, niezależnych organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego Białorusi.
 
W ostatnich latach ze względu na ciągłe odmowne decyzje władz w Mińsku w zakresie przyznawania wiz wjazdowych delegacja nie była w stanie obradować na Białorusi, jednak spotyka się regularnie w Brukseli i Strasburgu, gdzie omawia ważne wydarzenia w polityce UE wobec Białorusi, ocenia sytuację polityczną i gospodarczą na Białorusi oraz wystosowuje do Rady UE oraz Komisji Europejskiej zalecenia odnośnie do ewentualnych przyszłych kroków w celu poprawienia demokracji, praw człowieka i rządów prawa na Białorusi oraz zbliżenia tego ważnego państwa sąsiedzkiego do UE.